VC Mortsel OG

Ouderraad


De ouderraad behartigt de belangen van kinderen en ouders binnen de sportvereniging. Zij streeft naar een VC Mortsel OG waarin ouders een actieve rol vervullen en ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt.

Dit kan zijn:

- verkeersveiligheid bespreekbaar maken

- plannen en uitvoeren van enkele activiteiten (pannenkoekenmiddag, frietjes training, familiedag)

- ...

Kortom, ideeën aanbrengen, uitwerken en realiseren waar iedereen baat bij heeft.

Onderbouw: Charis Drappier Nancy Jansen
Middenbouw: Wim Van Gorp
Bovenbouw: Jan Verreth Eugenie Vrielynck
Jeugdbestuur: Ann Van Krunkelsven
Rudi Aertgeerts (jeugdcoördinatie)